Как да поддържам своя апарат?

Как да поддържам своя апарат?

Апаратът трябва да се съхранява и използва в незапрашени помещения и при стайна температура над 18°C. Да се пази от сътресения,пряка слънчева светлина и заливане с течности. Механичните манометри е необходимо веднъж на 1 година да се тестват и регулират.За...

Как да измеря кръвното си налягане с електронен апарат?

Как да измеря кръвното си налягане с електронен апарат?

Кръвното налягане се измерва задължително в седнало положение! Измерването се извършва желателно на лявата ръка, при невъзможност може и на дясната. При апарати с маншет над лакъта ръката е желателно да е изпъната и облегната свободно на маса без никакво напрежение,...