ЕТ ”КУЗЕВ-КОМЕРС – НИКОЛАЙ КУЗЕВ”

Как да поддържам своя апарат?

Апаратът трябва да се съхранява и използва в незапрашени помещения и при стайна температура над 18°C.
Да се пази от сътресения,пряка слънчева светлина и заливане с течности.
Механичните манометри е необходимо веднъж на 1 година да се тестват и регулират.За електронните апарати тестването и регулирането е желателно да се прави на 2-3 години.
При силно сътресение е желателно апаратаътда се провери!

Електронните апарати да се използват с алкални батерии или със стабилизиран адаптор за съответното напрежение,проверен в сервиз,за да се избегне евентуално дефектиране на апарата!